Parkinsonova choroba a její diagnostika

Máte-li podezření, že se u vás či vašeho blízkého objevili symptomy, jenž by nasvědčovali na Parkinsonovu chorobu, měly by jste zajít za svým praktickým lékařem. Ten vás zběžně vyšetří a vyzpovídá a v případě nutnosti vystaví doporučení k neurologovi. Ten vás podrobně vyzpovídá, jaké potíže jste zpozorovaly, jak se konkrétně projevují a jaké nemoci se vyskytují u rodinných příslušníků. Poté vás důkladně prohlédne, přičemž zvýšenou pozornost bude věnovat vašim pohybovým schopnostem, svalovému tonusu, mimice, reflexům atd. Na základě výsledků se rozhodne k přikročení k dalším vyšetřením, na jejichž základě zpřesní vaší anamnézu. U Parkinsonovy choroby totiž neexistuje jednoznačné vyšetření, které by jí prokázalo a k určení její diagnózy je potřeba provést celou sérii vyšetření, jejich cílem je vyloučit jiné nemoci se stejnými symptomy.


Jako základ se považuje vyšetření krve, kdy se ze sedimentace a krevního obrazu určí hladina cukru, funkčnost jater a ledvin. Pomocí ultrazvuku se vyšetří krční tepny, na jehož základě získá lékař představu o jejich schopnosti zásobovat mozek krví. Další základní vyšetření je EEG, kdy se pomocí elektrod zaznamená aktivita mozku. Celé vyšetření trvá cca 20minut a je při něm monitorována činnost při naprostém klidu s otevřenýma a zavřenýma očima, při hlubokém dýchání a při dívaní do stroboskopu. Ze zobrazovacích metod se využívá počítačové tomografie, kdy se za pomoci kontrastní látky hodnotí celkový stav mozku, cév a případné změny. Pro podrobnější zobrazení mozku může být přistoupeno k vyšetření nukleární magnetickou resonancí, jenž však není vhodná pro všechny pacienty. Neboť tubus funguje jako obří magnet, nesmí mít pacient v těle žádné kovové předměty ani kardiostimulátor.


O provedení jednotlivých úkonu rozhodne neurolog na základě provedené anamnézy, kdy bere v potaz věk a případný výskyt u některého s příslušníků rodiny. Jednotlivá vyšetření mohou vyloučit ostatní nemoci způsobující příznaky Parkinsonovy choroby, avšak o správnosti diagnózy většinou rozhodují až výsledky nasazené léčby. Nereaguje-li na ní pacient, je nutné hledat viníka jinde, neboť jak již bylo zmíněno, existuje celá řada nemocí, které mají obdobné příznaky.