Rizikové faktory

Přesné příčiny vzniku Parkinsonovy nemoci nejsou stále známi. V podstatě ale existují dva tábory, které svoje hypotézy staví na základě známých rizikových faktorů. Těmi jsou genetické predispozice a vliv prostředí. Rozpor v názorech panuje, který z těchto faktorů má podstatnější roli. Zjednodušeně se proto dá říci, že za vznikem onemocnění stojí vliv některých látek v našem prostředí a zvýšená citlivost na ně. Které chemické látky, jenž přijímáme v potravě, pijeme a dýcháme to jsou není známo, ale v některých studiích se zmiňuje vliv pesticidů, herbicidů a dalších toxických látek. Tyto studie stojí na faktu, že v zemědělských oblastech je vyšší výskyt této nemoci, avšak laboratorně se to potvrdit nepovedlo. Z toxických látek je nutné zmínit ještě heroin, který ovlivňuje oblast mozku, jenž Parkinsonova choroba postihuje. Přímo zasahuje do procesu vzniku dopaminu, čímž zvyšuje riziko propuknutí nemoci.


U rizikových faktorů se ještě uvádí traumata hlavy, tedy opakované údery a zhmoždění či virové infekce. Tyto faktory sice mají vliv na propuknutí neurologického onemocnění, avšak v případě Parkinsona se nejspíše jedná pouze o vlivy, které propuknutí samotné nemoci pouze urychlí. Mozek dokáže poměrně pružně nedostatek dopaminu nahradit jinými látkami, tak aby mohl organismus plně fungovat. A proto již stačí jen velmi málo k tomu, aby již tolik narušená látková rovnováha přešla do propuknutí příznaků.